Rol NVWA bij gastoestellen

Om de consument te beschermen onderzoekt de NVWA of de gastoestellen zelf veilig zijn en aan alle eisen voldoen.

Als de NVWA een melding krijgt van een ongeval met een gastoestel, starten inspecteurs een onderzoek naar de oorzaak. De NVWA geeft ook tips voor veilig gebruik. 

Veilig toestel

De fabrikant of importeur die het gastoestel als 1e aanbiedt binnen de Europese Unie, moet ervoor zorgen dat het product veilig is. Wanneer de NVWA een onveilig toestel op de Nederlandse markt aantreft dat niet aan de wettelijke eisen voldoet, is de fabrikant of importeur aansprakelijk. De ondernemer ontvangt afhankelijk van de ernst van de overtreding een waarschuwing, boete en/of de opdracht het product uit de handel te nemen.

Op het gasnet aangesloten toestellen in huurwoning

Bij gastoestellen die in een huurwoning hangen en op het gasnet zijn aangesloten, is de verhuurder verantwoordelijk voor een veilig toestel. Als de NVWA een onveilig toestel aantreft in een huurhuis, kan de NVWA de verhuurder verplichten het toestel te vervangen of herstellen.

Verhuurders zijn ook verantwoordelijk voor regelmatig onderhoud van het gastoestel. De NVWA treedt niet op tegen verhuurders die onderhoudsverplichtingen niet nakomen. Bij een conflict over onderhoud kunnen huurders contact opnemen met een organisatie die opkomt voor de belangen van huurders. Voor studenten is dit bijvoorbeeld een lokaal huurteam. Zij kunnen juridisch advies geven.

Hoe handhaaft de NVWA

De NVWA doet onderzoek naar gastoestellen op basis van klachten. Op het moment dat een klacht wordt gemeld, neemt de inspecteur een monster dat wordt onderzocht in het laboratorium. Als niet aan de wettelijke eisen wordt voldaan, neemt de inspecteur een maatregel.

Afhankelijk van de ernst van de overtreding wordt een waarschuwing gegeven, een boeterapport opgesteld of een proces-verbaal opgemaakt. De ondernemer kan opdracht krijgen het product uit de schappen te halen. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de ondernemer worden verplicht het product ook bij consumenten terug te roepen.

Wanneer het product ook in andere EU-landen in de handel is gebracht, meldt de NVWA de tekortkoming aan de lidstaten via het Rapid Alert systeem van de EU (RAPEX). 

De verantwoordelijke ondernemer moet ervoor zorgen dat de overtreding opgeheven wordt. Op een later tijdstip volgt altijd een herinspectie door de NVWA om te kijken of inmiddels wel aan alle eisen is voldaan.