Rol NVWA Hepatitis A-virus

De NVWA onderzoekt voedsel op de aanwezigheid van het hepatitis A-virus en beoordeelt of bedrijven voldoende beheersmaatregelen nemen het gevaar hepatitis A te reduceren. Ook voert de NVWA onderzoek uit na meldingen van voedselgerelateerde geelzucht door consumenten of artsen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft verschillende methoden ontwikkeld om voedsel op de aanwezigheid van het hepatitis A-virus te onderzoeken. Jaarlijks worden producten in monitoringprojecten onderzocht.

Daarnaast wordt er tijdens inspecties beoordeeld of bedrijven die dit verplicht zijn, voldoende beheersmaatregelen hebben genomen om het gevaar hepatitis A te reduceren tot een aanvaard niveau.

Ook voert de NVWA onderzoek uit na meldingen van voedselgerelateerde geelzucht door consumenten of artsen. Meestal zijn deze het gevolg van voedselbesmetting vroeg in de voedselketen. Dit onderzoek doet de NVWA in nauwe samenwerking met het RIVM, het Landelijk Coördinatiecentrum Infectieziekten (LCI) en GGD’s. Op basis van de uitkomsten van laboratoriumonderzoek neemt de NVWA gerichte maatregelen om het aantal infecties terug te dringen.