Rol NVWA Huishoudchemicaliën

De NVWA controleert, samen met de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie IL&T, of bedrijven zich houden aan de regels op het gebied van chemische stoffen.

De NVWA handhaaft de regels die er zijn voor consumentenproducten. De NVWA houdt toezicht op producenten, importeurs en handelaren. Dit betekent dat de NVWA nagaat of zij zich houden aan de regels voor het op de markt brengen, verpakken en etiketteren van consumentenproducten met chemische stoffen.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en samen met VeiligheidNL, informeert de NVWA consumenten over veilig gebruik van huishoudchemicaliën.