Regelgeving I&R

Identificatie en registratie van landbouwhuisdieren vloeit voort uit Europese regelgeving.

EU-regelgeving algemeen

 • Richtlijn 64/432/EEG: veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens
 • Richtlijn 92/102/EEG: de identificatie en de registratie van dieren
 • Richtlijn 90/426/EEG
 • Verordening 494/98
 • Verordening (EG) 852/2004
 • Verordening (EG) 853/2004
 • Verordening (EG) 854/2004
 • General Food Law

EU-regelgeving dierspecifiek

Runderen

 • Verordening 494/98: toepassing van de minimale administratieve sancties in het kader van de identificatie- en registratieregeling voor runderen betreft.
 • Verordening (EG) Nr. 1760/2000: vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten.

Varkens

 • Beschikking nr. 2000/678/EG: vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van bedrijven in nationale gegevensbanken voor varkens.

Schapen en geiten

 • RL 91/68/EEG (intracommunautair handelsverkeer Schapen en Geiten)
 • RL 98/477/EG: (TSE)
 • Beschikking 2003/100/EG (opzetten van een fokprogramma: noodzaak van een identificatiesysteem)
 • Verordening (EG) 1760/2002, art. 34 tot 3
 • Verordening (EG) 21/2004

Nationale wetgeving algemeen

 • Regeling identificatie en registratie dieren
 • Gezondheids- en Welzijns Wet voor Dieren
 • Besluit identificatie en registratie van dieren
 • Regeling handel levende dieren en levende producten
 • Regeling Vleeskeuring

Nationale wetgeving dierspecifiek

Paarden