Bijschrijvingen per sector

De Europese Unie stelt importeisen aan planten en plantaardige producten. Deze importeisen zijn te vinden in de verschillende bijlages van de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072:

  • Bijlage VII - specifieke importeisen in relatie tot Quarantaine organismen
  • Bijlage X - specifieke importeisen voor beschermde gebieden in relatie tot Quarantaine organismen
  • Bijlage V - specifieke importeisen in relatie tot 'Regulated Non-Quarantine Pests'

In bepaalde gevallen is er een keuzemogelijkheid. Wanneer er verschillende keuzemogelijkheden voor dergelijke importeisen zijn, dan dient op het fytosanitair certificaat onder de rubriek ‘Aanvullende verklaring’ (bijschrijving) vermeld te worden aan welk specifieke importeis voldaan is. Die vermelding bevat de referentietekst (inclusief het nummer) en minimaal de essentie uit de volledige tekst van de betreffende importeis (zie vet gedrukte tekst in het document bijschrijvingen).

Voor verschillende producten zijn er verschillende bijschrijvingen. Dit kan ook afhangen van de herkomst. In de keuzeschema’s (bijschrijvingen bij import anders dan groenten en fruit, of bijschrijvingen bij import groenten en fruit) kunt u zien of voor uw product/land-combinatie mogelijke bijschrijvingen aan de orde zijn. Als dat zo is, dan kiest u vervolgens het overzicht van de aangegeven sector voor verdere details.

Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld op basis van de meest recente wetgeving, staat de NVWA niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. NVWA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie.