Erkenning inspectielocatie bij import

Om een importzending van inspectieplichtige planten of plantaardige materialen te mogen verleggen naar een inspectielocatie, moet deze inspectielocatie door de NVWA erkend zijn.

Een  inspectielocatie moet beschikken over de juiste technische voorzieningen, organisatorische afspraken en procedures en werkwijzen om er voor te zorgen dat:

  • geïmporteerde maar nog niet vrijgegeven zendingen géén risico vormen voor verspreiding van schadelijke organismen
  • de identiteit van de partij ongewijzigd blijft
  • op de inspectielocatie effectief en efficiënt geïnspecteerd kan worden

De eisen zijn mede afhankelijk van het type plant of plantaardig product.

Als een importerend bedrijf een erkenning krijgt voor een inspectielocatie, dan wordt het bedrijf 'Inspectielocatiehouder'.

Douanevergunning

Een door de NVWA erkende importinspectie locatie moet beschikken over een passende toestemming of vergunning van de Douane:

  1. Toestemming kortdurende tijdelijke opslag op goedgekeurde locatie of
  2. Vergunning ruimte voor tijdelijke opslag (RTO) of
  3. Vergunning douane-entrepot

Belangrijk

  • Op de bovengenoemde voorwaarde is een overgangsregeling vanuit de Douane van toepassing. De Douane heeft in oktober 2020 de overgangsperiode wederom verlengd, zonder een einddatum te noemen.
  • De overgangsregeling houdt in dat alle door de NVWA erkende importinspectielocaties aangewezen blijven als ruimte waar tijdelijke opslag plaats mag vinden. Het is voorlopig niet noodzakelijk om te beschikken over een van de 3 boven genoemde douaneopslagfaciliteiten.
  • Natuurlijk staat het bedrijven vrij, om als ze daar behoefte aan hebben, een douanevergunning voor opslag van niet-Unie goederen aan te vragen.