Erkenning inspectielocatie bij import

Om een importzending van inspectieplichtige planten of plantaardige materialen te mogen verleggen naar een inspectielocatie, moet deze inspectielocatie door de NVWA erkend zijn.

Een  inspectielocatie moet beschikken over de juiste technische voorzieningen, organisatorische afspraken en procedures en werkwijzen om er voor te zorgen dat:

  • geïmporteerde maar nog niet vrijgegeven zendingen géén risico vormen voor verspreiding van schadelijke organismen
  • de identiteit van de partij ongewijzigd blijft
  • op de inspectielocatie effectief en efficiënt geïnspecteerd kan worden

De eisen zijn mede afhankelijk van het type plant of plantaardig product.

Als een importerend bedrijf een erkenning krijgt voor een inspectielocatie, dan wordt het bedrijf 'Inspectielocatiehouder'.

Douanevergunning

Een door de NVWA erkende importinspectie locatie moet beschikken over een passende toestemming of vergunning van de Douane:

  1. Toestemming kortdurende tijdelijke opslag op goedgekeurde locatie of
  2. Vergunning ruimte voor tijdelijke opslag (RTO) of
  3. Vergunning douane-entrepot

Belangrijk

  • Op de bovengenoemde voorwaarde  is een overgangsregeling vanuit de Douane van toepassing. De Douane heeft in november 2019 de overgangsperiode verlengd tot  31 december 2020.
  • De overgangsregeling houdt in dat alle door de NVWA erkende Importinspectielocaties aangewezen blijven als ruimte waar tijdelijke opslag plaats mag vinden. Het is voorlopig niet noodzakelijk om te beschikken over een van de drie boven genoemde douaneopslagfaciliteiten.
  • Achtergrondinformatie over douanewetgeving en de overgangsregeling vindt u in de nieuwsbrief van 11 november 2017.