Eisen en aanvraagprocedure

Om erkenning te verkrijgen moet de inspectielocatie fytosanitair, arbotechnisch en douanetechnisch voldoen. Het betreft eisen aan de opslag voor de inspectie en aan de keuringspost, maar ook aan het transport van de buitengrens naar de locatie toe en aan de wijze waarop de inspectielocatiehouder omgaat met zendingen. Deze eisen staan beschreven in het document 'Fytosanitaire eisen aan een erkende inspectielocatie'.

Voor de Douane-eisen moet bij de aanvraag voor de erkenning bij de NVWA opgave gedaan worden van de Douane toestemming of vergunning waarover het bedrijf beschikt. Hiervoor zijn geschikt: De 'Toestemming kortdurende tijdelijke opslag op goedgekeurde locatie', de vergunning 'Ruimte voor Tijdelijke Opslag' (RTO-vergunning) en de vergunning 'Douane Entrepot'. Met deze vergunning geeft de douane toestemming om nog niet ingevoerde goederen op de inspectielocatie onder douaneverband op te slaan.

Meer informatie over de opslag van goederen onder douaneverband staat op de website van de douane.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure voor de erkenning van een inspectielocatie verloopt als volgt:

  1. U vult het aanvraagformulier in en mailt het naar planningfytogwb@nvwa.nl.
  2. De NVWA beoordeelt het aanvraagformulier (inclusief beschikbaarheid Douane-toestemming of vergunning).
  3. Een medewerker van de NVWA zal uw bedrijf bezoeken, en beoordelen of de locatie voldoet aan de gestelde eisen. Bij eventuele tekortkomingen worden afspraken gemaakt over het oplossen hiervan. Een eventuele 2e beoordeling van de locatie is dan nodig. Als de locatie al voor een ander bedrijf is erkend, en dus geïnspecteerd is, is het niet altijd nodig dat een inspecteur nogmaals op bezoek komt.
  4. Is de locatie in orde, dan ontvangt u een beschikking waarin de locatie voor u erkend is.
  5. De erkenning wordt voor een periode van 2 jaar afgegeven. In de beschikking staat vermeld tot welke datum de erkenning geldig is.

Als de locatie aan alle eisen voldoet, neemt deze procedure ongeveer 1 week in beslag.

Het transporteren van een zending over de openbare weg van de buitengrens van de Europese Unie (EU) naar een erkende inspectielocatie binnen of buiten Nederland, wordt aangeduid met de term 'verleggen'. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Verleggen.

Wijzigingen aan uw erkende inspectielocatie kunt u doorgeven met het document Aanvraag- mutatieformulier erkenning inspectielocatie.