BPR 22: Weigeren van producten

Deze procedure beschrijft welke handelingen verricht moeten worden bij het weigeren van een partij dierlijke producten met herkomst een Derde Land, die wordt aangeboden bij een Nederlandse grenscontrolepost (GCP) voor invoer, opslag of doorvoer.