ALIM14 Samengestelde producten

Algemene informatie over samengestelde producten, zoals definitie(s), voorschriften en relevante wetgeving. De beslisboom op bladzijde 3 is een hulpmiddel om te bepalen of het product gekeurd moet worden en welk certificaatmodel er dan gebruikt moet worden.