Doorlooptijden laboratoriumonderzoek veterinair

De NVWA gaat uit van onderstaande doorlooptijden in werkdagen bij laboratoriumonderzoek van bemonsterde veterinaire zendingen tijdens importinspecties. De genoemde termijnen zijn inclusief monstername, transport, analyse en vrijgave.

Onderzoek Direct negatieve uitslag Positief/ verdacht/ vervolgonderzoek
LET OP! Bij een combinatie van analyses geldt de langste doorlooptijd (in werkdagen) voor communiceren van de uitslag.
Chemie
Antibiotica (bijvoorbeeld tetracyclines, sulphonamides, quinolonen) 3 10
NSAID 6 6
Nitrofuranen 6 10
CAP 4 8
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s (POH4))     8 8
Benzo-a-pyrene 3 3
Clopidol 4 4
Radioactiviteit 3 3
Microbiologie
Salmonella 4 10
Enterobacteriaceae 4 10
E. coli 5 22
Vibrio 7 10
Norovirus 5 10
Waterkip Lovap 4 5
Waterkip herbemonstering 6 8

Op basis van historische gegevens realiseert de NVWA de genoemde doorlooptijden voor circa 95% van de bemonsterde zendingen. De resterende 5% betreft zendingen waarbij om uiteenlopende andere redenen vertraging optreedt.

De NVWA spant zich in om de genoemde doorlooptijden te realiseren. Aan bovenstaande tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend.