Aangewezen Grenscontroleposten (GCP)

Zendingen levende dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, hooi en stro en samengestelde producten mogen uitsluitend via een aangewezen Grenscontrolepost (GCP) de Europese Unie binnenkomen. GCP’s worden aangewezen door de lidstaten, die de Europese Commissie hiervan vooraf in kennis moeten stellen. Na een positieve beoordeling door de Commissie wordt tot aanwijzing overgegaan. De NVWA controleert de zendingen in deze aangewezen GCP’s in samenwerking met de douane. Aangewezen GCP’s zijn te vinden op de luchthavens Schiphol en Maastricht en in de zeehavens in Rotterdam, Vlissingen, Harlingen, Eemshaven en Amsterdam. Of een zending in een bepaalde GCP gecontroleerd kan worden, is afhankelijk van de aanwijzing van deze GCP. Zo mogen levende dieren alleen binnenkomen in de GCP’s op de luchthavens. Binnen een GCP kunnen meerdere inspectiecentra aanwezig zijn.

Een GCP dient gelegen te zijn in de onmiddellijke nabijheid van het punt van binnenkomst in de EU van de dieren of producten. Dit betekent dat het gebied van de GCP waarbinnen eventueel inspectiecentra gevestigd kunnen zijn, begrensd is. Daarnaast hanteert de NVWA een beleid waarbij omwille van doelmatigheid en effectiviteit het aantal te vestigen inspectiecentra binnen een GCP beperkt kan worden.

Voor het havengebied van Rotterdam, waarbij de plaats van binnenkomst op de Zuidoever is gelegen, zal de NVWA aanvragen tot aanwijzing van nieuwe inspectiecentra slechts in behandeling nemen wanneer de locatie gelegen is op de Maasvlakte, in het Eemhavengebied, of in het Waalhavengebied. In geval er andere punten van binnenkomst ontstaan, zullen aanvragen voor een inspectiecentrum per situatie worden beoordeeld. 

Aangewezen Grenscontroleposten

De lijsten van erkende GCP's van andere lidstaten staan gepubliceerd op de website van de Commissie

Voor erkende GCP’s in Noorwegen, IJsland, Groenland en de Faroër, zie
ALIM12 Oorsprongscontrole EER partijen

Aanwijzen en onderhouden van aanwijzing