Werkwijze NVWA

Werkwijze NVWA

Het controleproces van de NVWA bij import van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong vanuit landen buiten de EU ('derde landen') ligt vast in een kwaliteitssysteem. Dat bestaat uit een werkhandboek, een aantal procedures, voorschriftenĀ en formulieren. Dit kwaliteitssysteem is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17020:2012 onder registratienummer I134.

De veterinaire controles aan de buitengrens worden uitgevoerd volgens Europese wet- en regelgeving en Nederlandse wet- en regelgeving. Het kwaliteitssysteem is erop gericht om de correcte uitvoering van deze controles te borgen en daardoor de dier- en volksgezondheid te beschermen. In veel gevallen wordt een beslissing, binnen de kaders van de wet, opgedragen aan de bevoegde autoriteit (de NVWA) of de officiƫle dierenarts (medewerker van de NVWA). In deze gevallen is een professionele werkwijze waarbij verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen kernbegrippen zijn, noodzakelijk.