Werkwijze NVWA

Werkwijze NVWA

Het controleproces van de NVWA bij import van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong vanuit landen buiten de EU ('derde landen') ligt vast in een kwaliteitssysteem. Dat bestaat uit een werkhandboek, een aantal procedures, voorschriften en formulieren. Dit kwaliteitssysteem is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17020:2012 onder registratienummer I134.

De veterinaire controles aan de buitengrens worden uitgevoerd volgens Europese wet- en regelgeving en Nederlandse wet- en regelgeving. Het kwaliteitssysteem is erop gericht om de correcte uitvoering van deze controles te borgen en daardoor de dier- en volksgezondheid te beschermen. In veel gevallen wordt een beslissing, binnen de kaders van de wet, opgedragen aan de bevoegde autoriteit (de NVWA) of de officiële dierenarts (medewerker van de NVWA). In deze gevallen is een professionele werkwijze waarbij verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen kernbegrippen zijn, noodzakelijk.

Tijdelijke werkwijze documentencontrole import in verband met COVID-19

Als gevolg van de uitval van het luchtverkeer vanwege COVID-19 is het niet altijd mogelijk om op korte termijn de originele gezondheidscertificaten en vangstdocumentatie in Grenscontrolepost (GCP) Rotterdam in te dienen voor documentencontrole. Om het importproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, kan er tijdelijk op verzoek documentencontrole op kopie plaatsvinden. De voor de zending verantwoordelijke exploitant dient hiervoor een verzoek in en verklaart dat de originele documenten op een later moment ingediend zullen worden. Als de originele documenten niet ingediend worden, zullen er passende maatregelen genomen worden. Per zending zal bekeken worden wat deze maatregelen zijn. Deze werkwijze is ook van toepassing voor zendingen waar vervangcertificaten voor opgemaakt zijn.

Let op: Deze tijdelijke werkwijze is na 1 september 2021 niet meer van kracht.

Zie ook de pagina met alle maatregelen in het NVWA-domein die verband houden met Corona.