Importinspecties voor planten en plantaardige producten

Importeert u een zending planten of plantaardige producten naar Nederland of een ander land in de EU? Dan kan uw zending worden gecontroleerd. Op deze pagina leest u waar u rekening mee moet houden.

Importinspecties aanvragen (vooraanmelden)

Aanvragen via CLIENT Import

U vraagt fytosanitaire importinspecties aan via het computersysteem CLIENT Import. Dit heet vooraanmelden. Uw aanvraag komt automatisch terecht bij de juiste keuringsdienst. U ziet dan of uw zending wordt geïnspecteerd, en zo ja, waar en hoe dat gebeurt.

Om uw vooraanmelding te kunnen doen, heeft u toegang nodig tot CLIENT Import. Heeft u dat nog niet? Op de website van de douane staat een lijst met softwareleveranciers waarmee u toegang kunt krijgen tot CLIENT Import. U kunt het ook laten regelen door een expediteur.

Documenten toevoegen

Wilt u een vooraanmelding doen? Dan moet u daar ook altijd bepaalde documenten toevoegen, zoals een fytosanitair certificaat of normcontrolecertificaat.

Noodprocedure bij storing CLIENT Import

Is er een storing in CLIENT Import die langer duurt dan een uur? Dan gaat de noodprocedure werken. Daarmee kunt u toch uw zending aanmelden.

Vul als aanvrager daarvoor het CHED-PP op onze site in. Print het uit, onderteken het en verstuur het naar de keuringsdienst waaronder de inspectielocatie valt.

Zodra de storing is verholpen, moet u als aangever alsnog de aangiftes in CLIENT Import aanbieden van de zendingen die zijn afgehandeld tijdens de noodprocedure. Dit is nodig omdat via CLIENT Import de gegevens naar Traces gaan.

Let op: als de zending in Nederland blijft, hoeft u het CHED-PP niet in te vullen. Wordt de zending verlegd? Of wordt die ingeklaard bij de douane in een andere lidstaat? Dan moet u het CHED-PP wel invullen en opsturen.

Verplichte controle

Sommige soorten groenten of fruit moeten worden geïnspecteerd. Voor welke producten dat geldt, staat in een apart overzicht.

Download het Register Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import.

Vondst mogelijk schadelijk organisme

Wordt er tijdens de inspectie een organisme in uw zending gevonden waarvan niet duidelijk is of het schadelijk is? Dan neemt de inspecteur een monster van de zending en stuurt dat naar het laboratorium. Het laboratorium bepaalt dan of het om een quarantaine-organisme aanwezig is gaat.

Steekproeven bij importcontrole zending

Register Verplichte monstername

Er is een register van plantensoorten waar de keuringsdienst verplicht een monster van moet nemen om te laten controleren op quarantaine-organismen. Zijn er plantensoorten in uw zending die in dit register staan? Dan geeft de keuringsdienst die partij pas vrij als de laboratoriumuitslag van deze monstername negatief is. Dat betekent dat er geen schadelijke organismen in uw zending zitten. Neemt de inspecteur een steekproef van een partij in uw zending? Dan kan het gebeuren dat alle partijen die onder hetzelfde fytosanitaire certificaat vallen niet worden vrijgegeven tijdens het laboratoriumonderzoek.

Download het Register Verplichte monstername bij import.

Meeste monsters genomen bij reguliere importcontrole

De meeste monsters worden genomen bij reguliere importcontroles. Een bepaald percentage van alle fytosanitaire importzendingen wordt namelijk gecontroleerd, meestal door een keuringsdienst. Daarbij kan de inspecteur een monster nemen van een zending, ook als er geen plantensoorten in zitten uit het Register Verplichte monstername bij import.

Gevolgen vastleggen partijen

Het heeft een aantal gevolgen als partijen uit uw zending worden vastgelegd. Deze acties mag u bijvoorbeeld niet doen of laten doen:

 • vervoeren
 • bewerken
 • verpakken
 • extra monsters nemen van de partij of partijen

U mag wel handelingen doen om ervoor te zorgen dat de producten in de partijen goed blijven. Dan moet alleen wel in de erkenning van de inspectielocatie staan dat u dat daar mag doen.

Hoe lang duurt het laboratoriumonderzoek?

Afhankelijk van waar we een monster op onderzoeken, gelden er verschillende doorlooptijden. We doen ons best het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden.

Houd daarnaast rekening met het volgende:

 • Doorlooptijden kunnen verschillen afhankelijk van wat we onderzoeken.
 • Wordt een monster ingestuurd voor meerdere organismen? Dan geldt de langste doorlooptijd.
 • De aangegeven doorlooptijden gelden niet voor zendingen die zijn vrijgegeven op basis van een eerstelijnsdiagnose van het KCB.
 • Het hele proces van monstername tot definitieve uitslag duurt wat langer dan alleen deze doorlooptijden. Die gaan namelijk pas in als ons lab het monster binnen heeft gekregen van de keuringsdienst die het monster heeft genomen. Ook de administratieve verwerking van de monsteruitslag door ons en de keuringsdienst kost tijd.
Doorlooptijden fytosanitair monsteronderzoek
Type diagnose Soort organisme 1e screening in werkdagen na binnenkomst Vervolgonderzoek in werkdagen na binnenkomst
Insecten Insecten algemeen 2 tot 5 10
Insecten Bemisia tabaci 2 5
Insecten Boorvliegen (Ceratitis, Bactrocera, Anastrepha) 2 5
Insecten Mineervliegen (Liriomyza spp.) 2 5
Insecten Thrips palmi 2 10
Insecten Vlinders 2 10
Nematoden Nematoden 2 5
Citrusvruchten Phyllosticta 5 10
Citrusvruchten Elsinoë of Xanthomonas 5 20
Overige bacteriën, schimmels en virussen

Overige bacteriën, schimmels en virussen

2 tot 5 5 tot 20

Onderzoeksprocedure

Bij de 1e screening onderzoeken we of er mogelijk een q-organisme in het monster zit. Kunnen we vaststellen dat er op het moment van het onderzoek geen q-organisme in het monster zit? Dan geven we de zending vrij waar het monster uit komt. Soms kunnen we ook al aangeven dat we wel een q-organisme hebben gevonden.

Soms is een vervolgonderzoek nodig

Soms is er na de 1e screening nog geen definitieve uitslag, maar wel een verdenking van een q-organisme in het monster. Dan doen we vervolgonderzoek met een andere methode om het officieel te bevestigen. Ook kan het gebeuren dat op basis van het onderzoeksmateriaal (bijvoorbeeld rupsen) of de onderzoeksvraag een 1e screening niet genoeg is. Dan moeten we een onderzoeksmethode gebruiken die meer tijd kost.

In ongeveer 75% van de gevallen is er na de 1e screening een definitieve uitslag. In ongeveer 95% van de gevallen lukt het ons om ons te houden aan de doorlooptijden uit de tabel. In de andere 5% van de gevallen gaat het om zendingen waarbij het om verschillende redenen langer duurt.

Zending goedgekeurd

Heeft de keuringsdienst uw zending goedgekeurd? Dan mag die de EU in. U krijgt dan ook een vrijgavebewijs waarmee u uw zending kunt afronden in het douane-aangiftesysteem AGS. Dit vrijgavebewijs wordt ook wel de P2-code genoemd.

Zending afgekeurd

De keuringsdienst kan uw zending of een deel ervan ook afkeuren. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals:

 • Er blijken schadelijke organismen in te zitten.
 • Het originele fytosanitaire certificaat zit niet bij de zending.
 • Het fytosanitaire certificaat voldoet niet aan de eisen.
 • Er zit iets anders in de zending dan op het fytosanitair certificaat staat.

Is uw zending of een deel ervan afgekeurd? Dan krijgt u daarover van ons een bericht.

U moet een afgekeurde lading vernietigen of buiten de grenzen van de EU brengen. Als de lading wel voldoet aan de eisen van een land buiten de EU, mag u de producten naar dat land overbrengen.