Importinspecties voor planten en plantaardige producten

Importeert u een zending planten of plantaardige producten naar Nederland of een ander land in de EU? Dan kan uw zending worden gecontroleerd. Op deze pagina leest u waar u rekening mee moet houden.

Importinspecties aanvragen (vooraanmelden)

Aanvragen via CLIENT Import

U vraagt fytosanitaire importinspecties aan via het computersysteem CLIENT Import. Dit heet vooraanmelden. Uw aanvraag komt automatisch terecht bij de juiste keuringsdienst. U ziet dan of uw zending wordt geïnspecteerd, en zo ja, waar en hoe dat gebeurt.

Om uw vooraanmelding te kunnen doen, heeft u toegang nodig tot CLIENT Import. Heeft u dat nog niet? Op de website van de douane staat een lijst met softwareleveranciers waarmee u toegang kunt krijgen tot CLIENT Import. U kunt het ook laten regelen door een expediteur.

Documenten toevoegen

Wilt u een vooraanmelding doen? Dan moet u daar ook altijd bepaalde documenten toevoegen, zoals een fytosanitair certificaat of normcontrolecertificaat.

Verplichte controle

Sommige soorten groenten of fruit moeten worden geïnspecteerd. Voor welke producten dat geldt, staat in een apart overzicht.

Download het Register Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import.

Steekproeven bij importcontrole zending

Register Verplichte monstername

Er is een register van plantensoorten waar de keuringsdienst verplicht een monster van moet nemen om te laten controleren op quarantaine-organismen. Zijn er plantensoorten in uw zending die in dit register staan? Dan geeft de keuringsdienst die partij pas vrij als de laboratoriumuitslag van deze monstername negatief is. Dat betekent dat er geen schadelijke organismen in uw zending zitten.

Download het Register Verplichte monstername bij import.

Soms geen vrijgave tijdens onderzoek

Neemt de inspecteur een steekproef van een partij in uw zending? Dan kan het gebeuren dat alle partijen die onder hetzelfde fytosanitaire certificaat vallen niet worden vrijgegeven tijdens het laboratoriumonderzoek. Ze worden vastgehouden tot de uitslag van het laboratorium binnen is.

Dat gebeurt alleen als er een vermoeden is dat er bepaalde organismen in een partij zitten, zoals het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Meer informatie leest u op de pagina Plantenziekten en -plagen.

Gevolgen vastleggen partijen

Het heeft een aantal gevolgen als partijen uit uw zending worden vastgelegd. Deze acties mag u bijvoorbeeld niet doen of laten doen:

  • vervoeren
  • bewerken
  • verpakken
  • extra monsters nemen van de partij of partijen

U mag wel handelingen doen om ervoor te zorgen dat de producten in de partijen goed blijven. Dan moet alleen wel in de erkenning van de inspectielocatie staan dat u dat daar mag doen.

Vondst onduidelijk organisme

Wordt er een organisme in uw zending gevonden waarvan niet duidelijk is of het schadelijk is? Dan neemt de inspecteur een monster van de zending en stuurt dat naar het laboratorium van de NVWA. Het laboratorium bepaalt dan of het organisme wel of niet schadelijk is.

Zending goedgekeurd

Heeft de keuringsdienst uw zending goedgekeurd? Dan mag die de EU in. U krijgt dan ook een vrijgavebewijs waarmee u uw zending kunt afronden in het douane-aangiftesysteem AGS. Dit vrijgavebewijs wordt ook wel de P2-code genoemd.

Zending afgekeurd

De keuringsdienst kan uw zending of een deel ervan ook afkeuren. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals:

  • Er blijken schadelijke organismen in te zitten.
  • Het originele fytosanitaire certificaat zit niet bij de zending.
  • Het fytosanitaire certificaat voldoet niet aan de eisen.
  • Er zit iets anders in de zending dan op het fytosanitair certificaat staat.

Is uw zending of een deel ervan afgekeurd? Dan krijgt u daarover van ons een bericht.

U moet een afgekeurde lading vernietigen of buiten de grenzen van de EU brengen. Als de lading wel voldoet aan de eisen van een land buiten de EU, mag u de producten naar dat land overbrengen.