Importzending overbrengen naar een erkende inspectielocatie

Overbrengen is het transporteren van een importzending planten of plantaardige producten van het punt van binnenkomst, over EU-grondgebied, naar een erkende inspectielocatie. Daar zijn dan de officiële importcontroles. U kunt uw zending overbrengen binnen Nederland, van een ander EU-land naar Nederland of andersom. Lees wat u in deze situaties moet doen.

Overbrengen is transfer

In het Engels heet overbrengen ‘transfer’ deze begrippen betekenen hetzelfde. In het verleden werd het ook ‘verleggen’ genoemd.

Vooraanmelding is verplicht

Voor alle overbrengingen moet u een vooraanmelding doen in CLIENT. Daarnaast moet u soms nog andere zaken regelen. Dit is afhankelijk van de situatie.

Eisen bij transport

Uw zending wordt getransporteerd voordat deze geïnspecteerd is door een keuringsdienst, of bevoegde autoriteit in een ander EU-land. Daarom brengt dit een aantal risico's met zich mee. In de zending kunnen namelijk schadelijke organismen aanwezig zijn.  

Alle producten die u overbrengt moeten worden vervoerd in een gesloten transportmiddel. Hierdoor kunnen eventuele schadelijke organismen niet ontsnappen.

Zie ook de eisen aan transport in het document ‘Fytosanitaire eisen aan een erkende inspectielocatie’