Verleggen

In Nederland is een importinspectie alleen mogelijk op een erkende importinspectielocatie. Inspectieplichtige producten moeten echter worden geïnspecteerd aan de buitengrens voordat ze kunnen worden ingevoerd. Slechts een klein aantal inspectielocaties bevinden zich aan de buitengrens. Daarom geven de douane en de NVWA toestemming voor transport van een zending naar een erkende inspectielocatie, als dit transport aan bepaalde eisen voldoet. Zie voor transport: Fytosanitaire eisen aan een erkende inspectielocatie, hoofdstuk 4: 'Eisen aan transport'.

Het transporteren van een zending van de buitengrens van de Europese Unie (EU) naar een erkende inspectielocatie binnen of buiten Nederland, wordt aangeduid met de term 'verleggen'. Voor alle verleggingen is, net als voor fytosanitaire importzendingen, een vooraanmelding in CLIENT verplicht.