Begrippen

Biodiversiteit

De diversiteit aan soorten in een regio die onderling in een samenhangend geheel - een ecosysteem - met elkaar en met hun omgeving verbonden zijn en zich voortplanten.

Ecosysteemdiensten

De directe en indirecte bijdragen van ecosystemen aan het menselijk welzijn. Voorbeelden zijn bestuiving, watervoorziening of recreatie in de natuur.

Habitat

Een habitat is de leefomgeving waarin een bepaalde soort leeft. Een soort kan verschillende habitats nodig hebben in de loop van een jaar of zijn levenscyclus