Bestrijdingsmethoden

Bestrijding van invasieve exoten is vaak lastig. De effectiviteit van beschikbare methoden is soms onbekend of te laag, terwijl de kosten vaak hoog zijn. De NVWA ondersteunt en initieert onderzoek waarbij onderzocht wordt welke (nieuwe) bestrijdingsmethoden kunnen bijdragen aan (kosten)effectieve bestrijding van invasieve exoten.

Aandachtspunt hierbij kan ook zijn: hoe kunnen we ecosystemen 'weerbaarder' maken ter voorkoming van introductie van of schade door invasieve exoten.

Rapporten

Het betreffende rapport is de downloaden via de link in de kolom Onderwerp.

Soortnaam

Onderwerp

Status

Aquatische gewervelden Methoden voor bestrijding van ongewenste aquatische gewervelden afgerond

Chinese moerasslak maatregelen

Mogelijke managementmaatregelen

afgerond

Diverse Methoden van bestrijding van 15 Unielijstsoorten afgerond

Japanse, Sachalinse en Boheemse duizendknoop

Japanese knotweed biological control testing for

The Netherlands

afgerond

Watercrassula Systeemgerichte bestrijding afgrond

Waterwaaier

Bestrijding van waterwaaier in Hardinxveld met hydro-venturi

afgerond