Bestrijdingsmethoden

Bestrijding van invasieve exoten is vaak lastig. De effectiviteit van beschikbare methoden is soms onbekend of te laag, terwijl de kosten vaak hoog zijn. De NVWA ondersteunt en initieert onderzoek waarbij onderzocht wordt welke (nieuwe) bestrijdingsmethoden kunnen bijdragen aan (kosten)effectieve bestrijding van invasieve exoten.

Aandachtspunt hierbij kan ook zijn: hoe kunnen we ecosystemen 'weerbaarder' maken ter voorkoming van introductie van of schade door invasieve exoten.

Rapporten

Het betreffende rapport is de downloaden via de link in de kolom Onderwerp.

Soortnaam Onderwerp
Aquatische gewervelden Methoden voor bestrijding van ongewenste aquatische gewervelden
Chinese moerasslak Mogelijke managementmaatregelen
Diverse Methoden van bestrijding van 15 Unielijstsoorten
Japanse, Sachalinse en Boheemse duizendknoop Japanese knotweed biological control testing for The Netherlands
Marine exoten Options in dealing with marine invasive species
Nieuw-Zeelandse landplatworm Verkenning mogelijkheden voor detectie en bestrijding
Watercrassula Systeemgerichte bestrijding
Waterwaaier Bestrijding van waterwaaier in Hardinxveld met hydro-venturi