Monitoring harde substraten Waddenzee

In dit rapport staan de resultaten van een monitoringsproject gericht op exoten op hard substraat in de Waddenzee. Dit is onderdeel van de uitvoering van het "Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee".