Rapport voorkomen van rosse stekelstaarten

Monitoringsrapport voorkomen van de rosse stekelstaart in Nederland, situatie december 2018. Er zijn ruim 80 rosse stekelstaarten waargenomen, waarvan het merendeel op drie bekende overwinteringsplaatsen. De afname in aantallen, die zich na 2006 aftekende, heeft niet doorgezet.