Rapportages Signaleringsproject Exoten

In de rapporten vindt u de resultaten van het Signaleringsproject Exoten. Dit project wordt in opdracht van de NVWA uitgevoerd door de Particuliere Gegevensbeherende Organisaties, Sportvisserij Nederland en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Doel van het project is om informatie over exoten te delen en om mensen op te roepen waarnemingen van exoten te melden. De informatie is afkomstig van de organisaties zelf.