Actueel voorkomen van Rosse Stekelstaarten in Nederland 2014

Sovon Vogelonderzoek Nederland verzamelt gegevens van alle in het wild in Nederland voorkomende vogelsoorten. Daartoe behoren ook populaties van soorten die Nederland niet op eigen kracht hebben bereikt, maar bijvoorbeeld uit vogelcollecties afkomstig zijn. Één van deze soorten is Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis. Deze soort komt van oorsprong voor in Noord-Amerika en is via watervogelcollecties in Europa terecht gekomen. Er wordt verondersteld dat de meeste Nederlandse Rosse Stekelstaarten uit het Verenigd Koninkrijk afkomstig zijn. Ook in Nederland worden echter Rosse Stekelstaarten in gevangenschap gehouden en de kans bestaat dat exemplaren ontsnappen, met name wanneer ze niet tijdig worden gekortwiekt.