Analyse eDNA Italiaanse kamsalamander 2013

Dit rapport bevat de resultaten van verspreidingsonderzoek dat in 2013 rond de Veluwe heeft plaatsgevonden. Hierbij is gebruik gemaakt van eDNA. Dit onderzoek is een vervolg op het verspreidingsonderzoek dat in 2005, 2011 en 2012 op de Veluwe is uitgevoerd. De verspreidingsonderzoeken hebben aangetoond dat de Italiaanse kamsalamander zich ten opzichte van 2005 sterk heeft uitgebreid.