Axishert

In deze factsheet vindt u informatie over het axishert (Axis axis), zoals over de verspreiding en het effect van die verspreiding in de EU en in Nederland. Ook vindt u in de factsheet de introductieroute(s) van de soort in de EU en in Nederland worden beschreven.

Axishert
Beeld: ©Wikimedia Commons

Verder leest u over waarnemingen in Nederland en de kans op (verdere) introductie, vestiging en verspreiding in ons land. In de factsheet staan links naar de risicobeoordeling voor de EU andere relevante informatiebronnen.