Tropische vuurmier

In deze factsheet vindt u informatie over de tropische vuurmier (Solenopsis geminata). Zoals over de verspreiding en het effect van die verspreiding in de EU en in Nederland. Ook de introductieroute(s) van de soort in de EU en in Nederland worden beschreven.

Tropische vuurmier (Solenopsis geminata)
Beeld: ©April Nobile (AntWeb.org CC BY-SA 3.0)

Verder leest u over waarnemingen in Nederland en de kans op (verdere) introductie, vestiging en verspreiding in ons land. In de factsheet staan links naar de risicobeoordeling voor de EU andere relevante informatiebronnen.