Zwarte dwergmeerval

In deze factsheet vindt u informatie over de zwarte dwergmeerval (Ameiurus melas). Zoals over de verspreiding en het effect van die verspreiding in de EU en in Nederland. Ook de introductieroute(s) van de soort in de EU en in Nederland worden beschreven.

Zwarte dwergmeerval
Beeld: ©Ellen Edmonson en Hugh Chrisp (Wikimedia Commons, rechtenvrij)

Verder leest u over waarnemingen in Nederland en de kans op (verdere) introductie, vestiging en verspreiding in ons land. In de factsheet staan links naar de risicobeoordeling voor de EU andere relevante informatiebronnen.