Genetisch onderzoek muurhagedissen in Nederland 2015

De inheemse muurhagedis (Podarcis muralis) is Nederlands meest zeldzame reptielsoort, met slechts één populatie in Maastricht. De aanwezigheid van exotische muurhagedissen vormt een bedreiging voor de populatie inheemse muurhagedissen door hybridisatie met en verdringing van inheemse muurhagedissen. Onderzocht is wat de herkomst is van geïntroduceerde muurhagedissen, welke introductieroutes er zijn en of er in Maastricht uitheemse muurhagedissen aanwezig zijn. Geconcludeerd wordt dat de introductie en aanwezigheid van exotische muurhagedissen een reële bedreiging vormen voor de populatie in Maastricht, maar dat er op dit moment geen sterke aanwijzingen zijn dat de genetische integriteit van deze populatie hierdoor al aangetast is. De resultaten van het onderzoek onderstrepen het belang van het nemen van maatregelen.