Monitoring Pallas' eekhoorn 2014-2015

Nadat in de omgeving van Weert omstreeks 1998 een aantal Pallas’ eekhoorns bij een dierenhandelaar ontsnapte, heeft zich hier een populatie Pallas’ eekhoorns gevestigd. Eind 2011 is gestart met het wegvangen van de populatie.  Het in dit rapport beschreven onderzoek had tot doel de laatste Pallas’ eekhoorns in Nederland en Vlaanderen in kaart te brengen en zo nodig weg te vangen. De inventarisaties leverde geen nieuwe locaties met vraatsporen op in Vlaanderen of in Nederland.  Dit wil niet zeggen dat er helemaal geen dieren meer aanwezig zijn, maar de inschatting is dat het hooguit om enkele exemplaren gaat.