Monitoring van exoten in de Sloehaven (Vlissingen) in 2016 conform het HELCOM/OSPAR port survey protocol

In de internationale scheepvaart bestaat een protocol om te voorkomen dat uitheemse zoutwatersoorten (algen en dieren) zich verspreiden over de oceanen, en veel schade veroorzaken aan andere soorten in gebieden waar ze niet thuishoren. Schepen die tussen twee havens varen, moeten hun ballastwater bij vertrek uit de ene en aankomst in de andere haven behandeld hebben met bijvoorbeeld UV-licht en ozon. Hierdoor worden de uitheemse soorten gedood. Vrijstelling van de behandeling kan alleen worden verkregen als er geen bepaalde risicovolle uitheemse soorten in die andere haven voorkomen.

In het kader van het Ballastwaterverdrag heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een onderzoek laten uitvoeren naar de algen en dieren in de Sloehaven bij Vlissingen. Er zijn 220 soorten gevonden, waarvan er 30 uitheems zijn. De resultaten vindt u in dit rapport.