Risicoanalyserapport Amerikaanse nerts

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een risicobeoordelingsrapport klaar voor consultatie over de Amerikaanse nerts (Neovison vison).