Halsbandparkieten in Nederland in de winter van 2012 - 2013 : Verslag van slaapplaatstellingen

In de winter van 2012/13 werden drie landelijke simultaantellingen van Halsbandparkieten uitgevoerd. Twee telweekenden waren vooraf vastgelegd (22/23 december 2012 en 19/20 januari 2013) en een reservedatum van 2/3 februari 2013 werd ook benut. De tellingen waren een vervolg op eerder uitgevoerde landelijke tellingen in 2004/05, 2009/10, 2010/11 en 2011/12. Alle bekende slaapplaatsen zijn gecontroleerd en geteld en in steden waar slaapplaatsen werden vermoed werd gericht gezocht naar nieuwe slaapplaatsen. Er is veel ruchtbaarheid gegeven aan de tellingen om de kans te vergroten dat nog niet bekende slaapplaatsen aan het licht zouden komen.