Uitheemse soorten inventarisatie Westerschelde

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit laat 2 verschillende onderzoeken uitvoeren naar uitheemse soorten die zich bevinden bij of harde substraten in het zoute tot licht brakke water van de Westerschelde. Hierbij wordt gekeken naar soorten die zich bevinden in het intergetijdengebied (gebied tussen laag- en hoogwaterlijn), langs de dijken en soorten die voorkomen in de havens van de Westerschelde. Resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor de status van de Nederlandse wateren en om te kijken of er extra beleidsmaatregelen moeten worden genomen om verdere verspreiding indien mogelijk te voorkomen. Onder meer de volgende uitheemse soorten zijn in het intergetijdengebied waargenomen:

  • groene golfbrekeranemoon (Diadumene lineata)
  • Japanse blaasjeskrab
  • roodwiersoort (Caulacanthus ustulatus )
  • vlokreeft (Melita nitida)

Beide onderzoeken lopen nog, de eindrapporten worden eind 2018 verwacht. Dit rapport is een tussenrapportage van EcoAuthor over de situatie langs de dijken.