Verspreiding en habitatgebruik van de Russische rattenslang in Eelde en omstreken

Russische rattenslangen komen normaal niet in de Nederlandse natuur voor. Nu blijkt er een populatie ontdekt te zijn in de buurt van Eelde. De slangen zijn daar in 1994 uitgezet door een particulier in zijn tuin. Op dit moment verblijven de meeste rattenslangen binnen een straal van 1 kilometer van deze uitzetplek. Ze hebben zich er duurzaam gevestigd en planten zich voort. De Russische rattenslang verblijft vooral in zonnige tuinranden, houtwallen en dergelijke met structuurrijke dichte vegetatie, waarbij menselijke bebouwing niet geschuwd wordt. Composthopen worden als broeihopen gebruikt, waarin de eieren worden afgezet. In dit rapport vindt u informatie over de verspreiding en het habitatgebruik van de Russische rattenslang in Eelde en omstreken in 2015.