Verspreidingsonderzoek salamanderschimmel Bsal

De schimmel Batrachochitrium salamandrivorans (Bsal) is wereldwijd een serieuze bedreiging voor vele salamandersoorten. In Nederland zijn uitbraken van Bsal bekend in Zuid-Limburg en in Gelderland. Dit was aanleiding voor bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) om opdracht te geven aan RAVON voor een verspreidingsonderzoek met als doel inzicht te krijgen in de huidige verspreiding van Bsal in Nederland.

Aanleiding

Er zijn in 2021 en 2022 in totaal 37 locaties onderzocht. Dit betrof onder andere locaties rond de uitbraken in Zuid-Limburg en Gelderland en locaties waar een afname van amfibieƫn is gemeld. De resultaten van het onderzoek laten zien dat er op 3 locaties Bsal is aangetroffen, alle rond de bekende uitbraak in Zuid-Limburg. Rond de bekende uitbraak in Gelderland is geen Bsal aangetroffen.