Analysis of the potential to detect alien species in marine MWTL monitoring - Review of efficiency and possible improvements

Dit rapport betreft een evaluatie van de mogelijkheden om het MWTL-programma (Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands)te gebruiken voor signalering van mariene exoten. Het MWTL programma is een lange termijn monitoringsprogramma van de kwaliteit van Nederlandse wateren. Een gedeelte van dit programma betreft de bemonstering van macrozoobenthos in het zacht substraat van de zoute wateren in de Noordzee, Waddenzee en delta. Exoten worden soms in deze bemonstering aangetroffen.