Advies van BuRO over de update 2022 Unielijst exotenverordening

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) heeft op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) advies gegeven welke exoten, die zijn besproken tijdens de vergadering van het Comité Invasieve Exoten van 18 juni 2021, zijn te kwalificeren voor opname op de Unielijst. Hierbij is gekeken vanuit Nederlands oogpunt naar risico en handelingsperspectief.

Sinds 1 januari 2015 is EU-verordening 1143/2014 van kracht. Deze verordening richt zich op het voorkomen en beheersen van schade door invasieve exoten aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Centraal in deze verordening staat een dynamische lijst met 'invasieve exoten van EU-belang' (de Unielijst). De eerste Unielijst met 37 soorten werd van kracht per 3 augustus 2016. Soorten kunnen aan de Unielijst worden toegevoegd of van de Unielijst verwijderd worden. Per 2 augustus 2017 is de Unielijst uitgebreid met 12 soorten en per 15 augustus 2019 met 17 soorten.