Verspreidbladige waterpest

In deze factsheet vindt u informatie over verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major). Zoals de verspreiding en het effect van die verspreiding in de EU en in Nederland. Ook de introductieroute(s) van de soort in de EU en in Nederland worden beschreven.

Verspreidbladige waterpest
Beeld: ©Ben Kieft, NVWA

Verder vindt u in de factsheet de datum waarop de 1e waarneming in Nederland is gedaan en de kans op (verdere) introductie, vestiging en verspreiding in ons land. Per soort wordt daar waar mogelijk een handelingsperspectief gegeven. In de factsheet zijn links opgenomen naar de EU-verordening, de risicobeoordeling voor de EU en, wanneer aanwezig, de risicobeoordeling voor Nederland en links naar andere relevante informatiebronnen.