Rapport de Aziatische hoornaar in Nederland

Dit rapport is gemaakt door EIS Kenniscentrum Insecten in opdracht van bureau Risicobeoordeling & onderzoek van de NVWA. In dit rapport wordt voor de periode 2017 tot en met 2020 de verspreiding binnen Europa en Nederland beschreven alsook de inspanningen voor monitoring en opsporing van de nesten. Op basis van de ervaringen worden aanbevelingen gegeven voor de toekomstige aanpak van de Aziatische hoornaar binnen Nederland.