Waarom zijn invasieve exoten een probleem?

Invasieve exoten kunnen schadelijk zijn voor de natuur. Deze exoten kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat inheemse planten en dieren gedeeltelijk of zelfs geheel verdwijnen. Sommige invasieve exoten kunnen daarnaast gezondheidsproblemen bij mensen of economische schade veroorzaken.

Schade aan de natuur ontstaat onder andere doordat invasieve exoten:

  • zo snel groeien dat inheemse soorten onvoldoende licht, (nest-)ruimte of voedsel overhouden
  • inheemse dieren of planten opeten
  • een nieuwe ziekte overbrengen op inheemse dieren of planten
  • paren met inheemse soorten waardoor (kenmerken van) inheemse soorten verdwijnen.