Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is een invasieve exoot die je overal in Nederland tegenkomt. De plant verdringt andere planten. Ook veroorzaakt de plant schade aan funderingen en rioleringen. Lees hoe u de duizendknoop herkent, bestrijdt en voorkomt dat hij zich verder verspreidt.

Hoe herkent u de Japanse duizendknoop?

 • 1 tot 3 meter hoog
 • holle, rechtopstaande stengels met roodbruine vlekken
 • eironde, ietwat leerachtige bladeren, zonder haren aan de onderkant
 • lengte bladeren: 10 tot 15 cm lang
 • kleine crème-witte, soms wit-roze bloemen van juli tot en met september.

Hoe bestrijdt u de Japanse duizendknoop?

Voor de bestrijding van de duizendknoop is een lange adem nodig. Alleen maaien helpt niet, en vergroot juist de kans op verspreiding.

De volgende methodes lijken effectief te zijn:

 • minstens 3 jaar lang chemische bestrijding in combinatie met maaien
 • injectie van de stengels met glyfosaat (alleen toegestaan voor professioneel gebruik in openbaar groen en in particuliere tuinen)
 • 3 meter diep afgraven en de grond zeven (voor kleine en zandige locaties)
 • meerdere jaren volledig afdekken.

Voer het maaisel af naar een gecertificeerd compostbedrijf, en maak de maaimachine na elke keer maaien zorgvuldig schoon.

Meer tips voor bestrijding

Kijk voor meer tips over bestrijding en beheersing op Japanse duizendknoop - invasieve exoten.

Voorkom verdere verspreiding

U voorkomt verdere verspreiding door de duizendknoop juist niet te maaien. Als u maait, kunnen plantenresten in de directe omgeving verspreid worden. Ook kunnen plantenresten op de maaimachine achterblijven en ergens anders leiden tot nieuwe groeiplekken. Stukjes wortelstok van maar enkele grammen of kleine stengelstukken met een knoop zijn daarvoor al genoeg.

Is maaien echt noodzakelijk? Bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid? Maai de Japanse duizendknoop dan apart en voer het maaisel af naar een gecertificeerd compostbedrijf.

Duizendknoop maaien langs het water

Let bij maaien langs waterwegen extra op, zodat delen van de stengels en wortelstokken niet in het water belanden en de duizendknoop zich zo verder kan verspreiden.

Schade Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop kan grote schade veroorzaken aan funderingen, verhardingen, infrastructuur, rioleringen en drainagebuizen. De top van het rhizoom (de wortels) is opmerkelijk zacht en flexibel en kan door bestaande scheuren in asfalt, beton of metselwerk groeien.

Japanse duizendknoop die in bermen groeit, ontneemt automobilisten het zicht waardoor extra gemaaid moet worden, wat extra kosten met zich meebrengt. Ook veroorzaakt de plant economische schade bij jonge aanplant in de bosbouw.

De Japanse duizendknoop is ook schadelijk voor de biodiversiteit. De plant loopt vroeg in het voorjaar uit en vormt een gesloten bladerdek. Daardoor worden andere planten verdrongen. Dit heeft ook gevolgen voor een aantal soorten ongewervelde dieren.

Japanse duizendknoop in Nederland

Meer informatie over de aanwezigheid en effecten in Nederland vindt u in de factsheet Japanse duizendknoop.

Andere duizendknopen in Nederland

Naast de Japanse duizendknoop, groeien ook een aantal andere invasieve duizendknopen in Nederland. Het gaat om de volgende soorten:

Verbod verkoop en vervoer Aziatische duizendknopen in Nederland

Voor de volgende Aziatische duizendknopen geldt dat u ze niet mag verkopen of vervoeren:

 • de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica, waaronder de dwergvariëteit Fallopia japonica var.compacta)
 • de Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis)
 • de bastaardduizendknoop (Fallopia ×bohemica)

Dat geldt ook voor delen van de plant, zoals wortels, stengels of zaden.

Meer over het handelsverbod leest u op de site van RVO Verbod op de handel in Aziatische duizendknopen.