Regelgeving kadavers

De verwijdering en verwerking van kadavers is op Europees niveau geregeld in Verordening (EG) nr. 1069/2009 en Verordening (EU) nr. 142/2011. Deze verordeningen worden ook wel de dierlijke bijproducten verordeningen genoemd.

De Verordening (EG) nr. 1069/2009 bepaalt onder andere dat alle kadavers categorie 1- of 2-materiaal zijn. In Nederland is de regelgeving verder uitgewerkt in de Wet dieren. Daaruit volgt onder andere dat kadavers verplicht moeten worden aangemeld en aangeboden aan een verwerkingsbedrijf voor categorie 1- en 2-materiaal. In Nederland is 1 verwerkingsbedrijf voor categorie 1- en 2-materiaal (zoals bijvoorbeeld kadavers). Dit bedrijf is Rendac Son.

Daarnaast regelt deze wet dat kadavers na voorbewerking bij een destructiebedrijf moeten worden vernietigd. Ook staan in de wet richtlijnen voor het melden en het aanbieden van kadavers. In de Regeling dierlijke producten vindt u jaarlijks nieuwe tarieven voor categorie 1- en 2-materiaal, waaronder kadavers. Deze tarieven worden vastgesteld door de minister van Economische Zaken.