Wat moeten bedrijven doen om dode landbouwhuisdieren, hobbydieren en dierentuindieren te verwijderen

Voor de verwijdering en verwerking van kadavers van landbouwhuisdieren en dierentuindieren (inclusief hobbydieren) gelden strikte regels. U dient het kadaver op de eerst volgende werkdag na ontstaan aan te melden bij het erkende destructiebedrijf Rendac. Het destructiebedrijf is verplicht om het kadaver de eerst volgende werkdag nadat het gemeld is op te halen en te verwerken. U moet de kadavers op een speciaal daarvoor aangewezen plaats aanbieden aan de ophaaldienst van Rendac. De kadavers moeten zijn afgedekt. Ook moeten ze onbereikbaar zijn voor vogels, knaagdieren, honden, katten en ongedierte. Voor het vervoer van de kadavers is geen handelsdocument nodig.

Bewaren van kadavers

Er bestaat een mogelijkheid om kleinere kadavers te bewaren, voordat deze opgehaald worden door Rendac. U kunt hiervan gebruik maken als u met Rendac een vast ophaaldag heeft afgesproken. U moet dan aangifte doen van de kadavers op de werkdag vóór de vaste ophaaldag.

Kleine kadavers tot 25 kg - met uitzondering van kalveren – kunt u in tonnen aanbieden. Destructiebedrijf Rendac haalt de kleine kadavers – mits gekoeld tot maximaal 10 ºC – tenminste eens per 2 weken op.

Pluimveekadavers – mits gekoeld tot maximaal 5 ºC – dienen tenminste eens per 4 weken te worden aangeboden bij Rendac. Ook deze kadavers kunnen in speciale tonnen worden aangeboden aan de ophaaldienst van Rendac.

Kadavers van varkens tot 200 kg mogen 2 weken bewaard worden. Deze kadavers moeten gekoeld worden tot maximaal 10 ºC.

Uitzonderingen voor paarden

Paarden worden beschouwd als landbouwhuisdieren, ook als ze niet voor landbouwdoeleinden worden gebruikt. De afvoer van dode paarden moet dan ook gebeuren zoals hierboven beschreven. Er is echter een uitzondering:

Kosten

Jaarlijks stelt het ministerie van Economische Zaken de tarieven vast. Deze vindt u in de Regeling dierlijke bijproducten.