Kwaliteitssystemen (controlesystemen) en toezicht NVWA

De NVWA toetst acceptatie-aanvragen van private kwaliteitssystemen. Door deelname aan geaccepteerde private kwaliteitssystemen, kunnen bedrijven in aanmerking komen voor aangepast toezicht. Dit hangt af van het specifieke private kwaliteitssysteem.