Beperkingen handel en verkoop laserpointers en lasergadgets

Een laserpointer of lasergadget mag geen (tijdelijk) oogletsel opleveren bij normaal gebruik. Daarom is de handel en verkoop van laserpointers en lasergadgets beperkt op basis van laserklassen.

Laserpointers

U mag niet handelen in klasse 3R-, klasse 3B- en klasse 4-laserpointers. De lichtbundel van deze laserpointers veroorzaken op grote afstand oogletsel. Ook de gereflecteerde bundel kan voor letsel zorgen.

Het verhandelen van klasse 1-, klasse 2- en klasse 2M-laserpointers als aanwijsstok bij presentaties is wel toegestaan.

Voor lasergadgets

U mag niet handelen in lasergadgets van klasse 2, 2M, 3R, 3B en 4 lasergadgets. Een lasergadget in klasse 2 veroorzaakt oogletsel als een persoon in de laser kijkt en zijn/haar hoofd niet afwendt en/of ogen niet in een reflex sluit. U mag wel handelen in klasse 1 en 1M lasergadgets.

Classificatie laserpointers

Voor de vaststelling van de classificatie van laserpointers en lasergadgets is norm NEN-EN 60825-1, Veiligheid van laserproducten, Deel 1 Apparatuurclassificatie, Eisen en gebruikershandleiding van toepassing. De klassen 1, 1M, 2 en 2M zijn als volgt omschreven:

  • Klasse 1 laser. Laser die veilig is bij redelijkerwijs te voorzien gebruik. Hieronder valt ook het gebruik in combinatie met optische instrumenten waarbij in de bundel wordt gekeken.
  • Klasse 1M laser. Laser die, in het golflengtegebied van 302,5 nm tot 4000 nm, veilig is bij redelijkerwijs te voorzien gebruik. Deze laser kan onder bepaalde condities een gevaar opleveren indien gebruikt in combinatie met optische instrumenten.
  • Klasse 2 laser. Laser die zichtbaar licht uitstraalt in het golflengtegebied van 400 nm tot 700 nm waarbij oogletsel wordt voorkomen door het in een reactie afwenden van het hoofd en/of in een reflex sluiten van het oog (binnen 0,25 seconden). Verwacht wordt dat deze reactie/reflex adequate bescherming biedt bij redelijkerwijs te voorzien gebruik inclusief het gebruik in combinatie met optische instrumenten waarbij in de bundel wordt gekeken.
  • Klasse 2M laser. Laser die zichtbaar licht uitstraalt in het golflengtegebied van 400 nm tot 700 nm waarbij oogletsel wordt voorkomen door het in een reactie afwenden van het hoofd en/of in een reflex sluiten van het oog (binnen 0,25 seconden). Deze laser kan onder bepaalde condities een gevaar opleveren indien gebruikt in combinatie met optische instrumenten.