Rol NVWA bij laserpointers

De NVWA voert controles uit bij producenten en handelaren van laserpointers en lasergadgets.

De NVWA-inspecteur neemt maatregelen als blijkt dat u zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt. Afhankelijk van de overtreding zal de controleur u waarschuwen, een rapport van bevindingen (voorheen boeterapport) opmaken of een proces-verbaal met eventuele inbeslagname.