Wat gebeurt er nadat u uw melding heeft doorgegeven?

Bedankt voor uw melding. U helpt daarmee niet alleen uzelf, maar voorkomt ook dat anderen tegen dezelfde zaken aanlopen.

Registratie en beoordeling op urgentie

Zodra u uw melding heeft ingestuurd, registreren wij die en krijgt u een ontvangstbevestiging.

We kijken ook meteen hoe urgent de melding is, en als het nodig is, ondernemen we direct actie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er een inspecteur langs gaat.

Behandeling door specialist

Uw melding komt vervolgens terecht bij een van onze specialisten. Het kan zijn dat die besluit direct verder onderzoek te doen, of uw melding mee te nemen in een later, regulier onderzoek.

Als onze specialist een overtreding constateert, kan die een waarschuwing of een boete geven.

Data-analyses bij toezicht

Ook wordt uw melding gebruikt voor data-analyses bij ons toezicht. Zo zorgen we ervoor dat we nog beter weten waar onze inzet het hardst nodig is.

Geen terugkoppeling over genomen acties

Wij geven meestal geen terugkoppeling over een genomen actie. Dit heeft onder andere te maken met privacy.

Goed om te weten

Niet elke melding leidt tot inspectie. Dit hangt af van de ernst van de melding, maar ook van ons beleid. Daarnaast kan het zijn dat uw melding niet binnen de werkzaamheden van de NVWA valt. Waar mogelijk zetten wij uw melding dan door naar de juiste instantie. Of wij laten u weten aan wie u de melding beter door kunt geven.