Aziatische bosmug

De NVWA bestrijdt de Aziatische bosmug om te voorkomen dat deze mug zich verspreidt in Nederland.

Aziatische bosmug
Beeld: ©NVWA

De Aziatische bosmug, (Aedes japonicus), is een exotische mug in Europa. De NVWA bestrijdt de Aziatische bosmug  alleen bij nieuwe introducties.

Lelystad en omgeving

De Aziatische bosmug werd in 2012 voor het eerst aangetroffen in volkstuinen in Lelystad, waarna in 2013 bleek dat de soort al in grote delen van de stad aanwezig was. In 2014 is de verspreiding in Flevoland onderzocht. De soort bleek toen alléén te vinden in Lelystad en de directe omgeving. Van 2015 t/m 2017 is door middel van gerichte bestrijdingen de populatie omlaag gebracht op belangrijke hotspots. Toch bleek eind 2017 het verspreidingsgebied groter geworden: de bosmug werd aangetroffen in Zeewolde en in het tussenliggende gebied. In 2018 heeft het ministerie van VWS op advies van het RIVM besloten om de bosmug in en rondom Lelystad niet langer te bestrijden. Dit omdat het volksgezondheidsbelang zo klein is dat dit een grotere bestrijdingsinspanning niet rechtvaardigt. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van 10 juli 2018.

Rest van Nederland

Buiten Lelystad en omgeving zijn geen populaties van de Aziatische bosmug bekend. Bij nieuwe vondsten buiten het bekende, aaneengesloten gebied, zal worden bepaald of het zinvol is om in te grijpen. Wanneer het gaat om nieuwe introducties in een ander deel van het land, met een hoge uitroeiingskans, dan zal de bosmug daar worden bestreden.

Overdracht van ziekten

De kans dat deze mug in Nederland ziekten overbrengt, is uiterst klein. In Nederland en in de ons omringende landen waar de Aziatische bosmug voorkomt, is nog nooit overdracht van ziekten geconstateerd.

Hoe kan ik een vondst van een aziatische bosmug melden?

Heeft u een mug gezien waarvan u denkt dat het een Aziatische bosmug is? Probeer de mug te vangen of dood te slaan. Maak dan een aantal foto’s van deze mug tegen een neutrale achtergrond, zoals een muur of stuk papier. Dit kan prima met de meeste smartphones. Voeg deze foto's toe aan uw melding. Bewaar de mug voor mogelijk onderzoek.