Aziatische bosmug

Wij bestrijden de Aziatische bosmug om te voorkomen dat deze mug zich verspreidt in Nederland.

Aziatische bosmug
Beeld: ©NVWA

De Aziatische bosmug, (Aedes japonicus), is een exotische mug in Europa. We bestrijden de Aziatische bosmug op plaatsen in Nederland waar deze soort zich nog niet heeft gevestigd.

Lelystad en omgeving

De Aziatische bosmug werd in 2012 voor het eerst aangetroffen in volkstuinen in Lelystad, waarna in 2013 bleek dat de soort al in grote delen van de stad aanwezig was. In 2014 is de verspreiding in Flevoland onderzocht. De soort bleek toen alléén te vinden in Lelystad en de directe omgeving.

Van 2015 tot en met 2017 is door middel van gerichte bestrijdingen de populatie omlaag gebracht op belangrijke hotspots. Toch bleek eind 2017 het verspreidingsgebied groter geworden: de Aziatische bosmug werd aangetroffen in Zeewolde en in het tussenliggende gebied.

In 2018 heeft het ministerie van VWS op advies van het RIVM besloten om de Aziatische bosmug in en rondom Lelystad niet langer te bestrijden. Het risico voor de volksgezondheid is klein en waar de mug eenmaal gevestigd is, is het effect van bestrijdingen gering.

Rest van Nederland

In oktober 2020 werd in de gemeente Valkenburg (Limburg) een exemplaar van Aziatische bosmug aangetroffen. In september en oktober 2021 werden in Sittard 3 Aziatische bosmuggen en in Urk een larve van de Aziatische bosmug aangetroffen.

We hebben in het voorjaar van 2022 deze situatie verder onderzocht en geconcludeerd dat de Aziatische bosmug recent in Urk en Limburg (Sittard, Heerlen, Roermond en Vlodrop) is gevestigd. Dit komt waarschijnlijk door natuurlijke verspreiding vanuit (aangrenzende) gevestigde populaties in de Flevopolder en het Duitse Noordrijn-Westfalen.

De NVWA en het RIVM adviseerden het ministerie van VWS om rondom de 5 recente vondstlocaties Urk, Sittard, Heerlen, Roermond en Vlodrop (gemeente Roerdalen):

  • via actief toezicht de verspreiding en de ontwikkeling van de populaties van Aziatische bosmug te volgen
  • (directe uitbreiding van) de gevestigde populaties niet te bestrijden

Bij nieuwe vondsten buiten de bekende, aaneengesloten gebieden zal worden bepaald of het zinvol is om in te grijpen. Wanneer er een hoge uitroeiingskans is, zal de Aziatische bosmug daar worden bestreden. Zie voor meer informatie het 'briefrapport Aziatische bosmug, Aedes japonicus, in Limburg en Flevoland'.

Risico voor gezondheid gering

De kans dat deze mug in Nederland besmet raakt met een ziekteverwekker en weer doorgeeft is uiterst klein. In Nederland en omringende landen waar de Aziatische bosmug voorkomt, is nog nooit overdracht van ziekten geconstateerd.

Hoe kan ik een vondst van een Aziatische bosmug melden?

Heeft u een mug gezien waarvan u denkt dat het een Aziatische bosmug is?

  • Probeer de mug te vangen of dood te slaan.
  • Maak een aantal foto's.
  • Zorg daarbij dat de mug groot in beeld komt, tegen een neutrale achtergrond. Bijvoorbeeld een muur of stuk papier. Dit kan prima met de meeste smartphones.
  • Voeg deze foto's toe aan uw melding.
  • Bewaar de mug voor mogelijk onderzoek.

Om te zien om welke soort mug het gaat kunt u de website  soortenbank.nl of de  soortzoeker steekmuggen bekijken.