Bestrijding van exotische muggen

De NVWA bestrijdt exotische muggen na vondsten op bedrijven die handelen in tweedehands banden of in de open ruimte.

De NVWA heeft draaiboeken en projectplannen die na een vondst van een exotische mug in werking treden. De NVWA betrekt de lokale autoriteiten bij de plannen. Ook informeren we omwonenden en we vragen hun medewerking om broedplaatsen te verwijderen.

Maatregelen om verspreiding te voorkomen

De NVWA kan 3 maatregelen nemen om te voorkomen dat exotische muggen zich in een gebied verspreiden:

  1. Geschikte broedplaatsen (kleine stilstaande waterpoeltjes) verwijderen zodat muggen zich moeilijk kunnen voortplanten.
  2. Muggenlarven doden met een middel dat alleen muggenlarven doodt.
  3. Volwassen exotische muggen bestrijden we met een insecticide.

Afhankelijk van de omstandigheden maakt de NVWA een keuze uit deze maatregelen om de bestrijding zo effectief mogelijk te laten zijn.

Rond de vindplaatsen kan de NVWA verschillende zones instellen. Binnen die zones kan de aanpak verschillen.

Tegelijkertijd intensiveert de NVWA de monitoring na een vondst door extra muggenvallen neer te zetten. Zo volgen we de eventuele verspreiding en kunnenĀ  we maatregelen daarop aanpassen.