Monitoring muggen, knutten en teken

Diverse in Nederland voorkomende (inheemse) soorten steekmuggen en teken kunnen virussen, bacteriën en/of parasieten overdragen op mensen en dieren.  De NVWA onderzoekt waar deze muggen en teken in Nederland worden aangetroffen en ook hoe zij ons land binnenkomen.

Monitoring inheemse steekmuggen

De NVWA plaatst ieder jaar verspreid over Nederland diverse muggenvallen. En gebruikt de resultaten om verspreidingskaarten van de Nederlandse muggensoorten te maken. Deze helpen inzicht te krijgen in eventuele risico’s op de verspreiding van ziekten door bepaalde muggen.

Monitoring exotische steekmuggen

De Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) is voor het eerst aangetroffen in 2005 op bedrijven die Lucky bamboo planten importeren uit China. De NVWA monitort deze bedrijven continu op de aanwezigheid van tijgermuggen.

Sinds 2009 worden exotische steekmuggen aangetroffen bij handelaren in gebruikte banden. In 2010 zijn op verschillende bedrijven de Amerikaanse rots-poelmug (Aedes atropalpus), de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) en de Gelekoortsmug (Aedes aegypti) gevonden. Sinds 2010 monitort de NVWA daarom meerdere bedrijven continu op de aanwezigheid van exotische steekmuggen.

Om de insleep van exotische muggen te monitoren heeft de NVWA daarnaast muggenvallen geplaatst op luchthavens, in veilinghallen en in de haven van Rotterdam.

Monitoring teken

Sinds 1994 groeit het aantal meldingen van de ziekte van Lyme in Nederland. Het schapenteken (Ixodes ricinus) brengt deze bacterieziekte over.

De NVWA voert monitoring uit op diverse locaties in Nederland om de aanwezigheid van teken in kaart te brengen. Teken  vangen we door met een speciaal doek over de grond te slepen. We bemonsteren ook locaties waar weinig of geen teken worden gevangen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt teken op de aanwezigheid van ziekteverwekkers.

Monitoring knutten

De NVWA monitort elk jaar in het knuttenseizoen op wisselende locaties in Nederland op de aanwezigheid van knutten. Daarnaast monitoren we op veilingen.