Vondsten invasieve exotische muggen

Op deze pagina staan de vindplaatsen van invasieve exotische muggen in 2020 en 2019. De NVWA actualiseert deze pagina eens per maand. Vanaf 2020 is de locatie tot op wijkniveau openbaar. Eerdere vondsten in 2018, 2017 en 2016 vindt u in Archief vondsten.

De NVWA actualiseert deze pagina eens per maand.

Vondsten 2020

Aziatische tijgermug
Datum Gemeente Wijk
10 maart Westland ’s Gravenzande
Gele koortsmug
Datum Gemeente Wijk
7 april Haarlemmermeer Schiphol

Aantallen 2019

Gemeente

Aziatische tijgermug

Gelekoortsmug

Aedes flavopictus

Alblasserdam

68

Almere

3

Amstelveen

21

Assen

2

1

Deurne

3

Dronten

Haarlemmermeer

1

10

Hoogeveen

3

Lansingerland

1

Lelystad

10

1

Lingewaard

 195

Noordoostpolder

4

Swifterbant

Uithoorn

80

Valkenburg

350

Weert

1

Westland

1

Totaal

548

206

1

De tabel geeft het aantal aangetroffen exemplaren weer in alle levensstadia ( adult, pop, larve, ei). Deze getallen publiceren we jaarlijks.

De NVWA bestrijdt invasieve exotische muggen na vondsten in de open ruimte. De omwonenden worden hier per brief over geïnformeerd. 

NB. De Aziatische bosmug is gevestigd in de Flevopolder (Lelystad en omgeving) en worden niet meer geregistreerd. In de rest van Nederland zijn geen populaties van de Aziatische bosmug bekend.