Wat is het Centrum Monitoring Vectoren?

Het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) van de NVWA valt onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voert regelmatig inspecties uit bij bedrijven waar risico is op de introductie van exotische vectoren.

Deze inspecties worden uitgevoerd omdat de aanwezigheid van exotische muggen in Nederland ongewenst is en deze muggen soms infectieziekten kunnen overbrengen.